Cụm bơm phanh ABS Z300 Ninja300

5.600.000 

  • Tên phụ tùng: Cụm bơm phanh ABS cho Z300 Ninja300
  • Xuất xứ: Hàng tháo xe chính hãng Kawasaki Thái Lan
  • Mã phụ tùng:16082-0744
  • Phụ tùng tháo xe nguyên bản.
cum-bom-phanh-abs-z300-ninja300
Cụm bơm phanh ABS Z300 Ninja300